HINNASTO (voimassa v. 2017 alusta)

Tuntihinta 35€ (sisältää äänittäjän). Vähimmäislaskutus 70€. Hammond B3:n käytöstä lisäveloitus 35€ tunnilta (vähimmäislaskutus 70€)Muut kosketinsoittimet, rummut (ei koske symbaaleja) ja vahvistimet käytettävissä ilman eri veloitusta, kuten myös baritonikitara ja eräät bassokitarat. Tarvittaessa meiltä saa apua soittajien hankintaan. 

PRISER (gäller från början av 2017)

Timtaxa 35€ (inkluderar inspelningstekniker). Minimidebitering 70€. För användning av Hammond B3 debiteras dessutom 35€ per timme (Minimidebitering 70€). Övriga keyboards, trummor (ej cymbaler) och förstärkare ingår i timtaxan, liksom även en baritongitarr och vissa basgitarrer. Vid behov kan vi hjälpa till med att hitta lämpliga musiker.

Buukkaukset / Bokningar: christerkarjalainen@gmail.com,  gsm 0500-492033.